EYSAM olarak yapılan araştırmalardan Danışma Kurulumuzca uygun bulunanları yayınlayacağımız gibi kendimiz de yayınlar yapacağız.

  - Klasik Türk Musikisinin Son Büyük Bestekarı Zekai Dede’nin Hayatı, Eserleri ile ailesi ve Eyüp hatıralarının yer aldığı kitap ilk yayınımız olarak hazırlanıyor.

  - Eyüp Camii Kebir Mahallesi Nüfus Kayıt Defterlerini Osmanlı Arşivi uzmanlarından Seher Dilber tarafından yayına hazırlanmaktadır.
  Eyüp’ün ilk kurulan mahallesi olan Camii Kebir Mahallesi’nin Osmanlı arşivlerindeki nüfus kayıtları ve mahallenin tanıtımı.

  - Eyüp Sultan Kentsel Sit Alanının Ziyaretçi Yönetimi Kapsamında Değerlendirilerek
  Çevresel Koruma Sağlanması Önerisi isimli çalışma Ayşe Zengin tarafından yapılmıştır.
  Eyüp’ün, geçmişten gelen bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için kültürel değerlerin korunması ve turizm potansiyeli taşıyan alanların değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmış, Eyüp için uygun ziyaretçi yönetim planının geliştirilmesi üzerinde durularak alanın tanıtılması ve korunması için öneriler geliştirilmiştir.

  - Süheyl Ünver’in Çalışmalarında Eyüp isimli çalışmayı Feray COŞKUN hazırlamaktadır.
  Süheyl ÜNVER’in başta Beyazıt Devlet Kütüphanesi arşivi olmak üzere arşivlerdeki tüm çalışmaları incelenerek Eyüp konusunda yazdığı yazılar, makaleler, çalışma notları, çizimleri derlenecek.

  DERGİ-GAZETE

  - Aylık olarak çıkarılacak Eyüp Miras Gazetesi’nin ilk sayısı Ekim ayında yayınlanacaktır.