Eyüp Sultan Araştırma Merkezi kütüphanesinin en önemli maksadı Eyüp ile ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacıların basılı ve dijital kaynak ihtiyacını karşılamak, koleksiyonunu bu gaye ile mümkün olduğunca zenginleştirmek en önemli hedefimizdir.

Kütüphanemiz konularına göre bölümlere ayrılmış olup, koleksiyonların dağılımı şu şekildedir:

1. Kat Eyüp Kitaplığı

Eyüp ile alakalı kütüphanemizde yer alan yayınların bir arada bulunduğu bu kütüphanede kitaplar ve tezler yer almaktadır.

1. Kat İstanbul Kitaplığı

Eyüp araştırmalarına ışık tutacak araştırmacıların mukayese yapmasını sağlayacak türden İstanbul konulu kitaplar bu bölümde yer almaktadır.

2. Kat Tarih ve Genel Konular Kitaplığı

Araştırmacıların faydalanabileceği tarih, tasavvuf, musiki vb. Konulardaki yayınlar bu kitaplıkta yer almaktadır.

2. Kat Süreli Yayınlar Kitaplığı

Bu kitaplığımız da yer alan süreli yayınlardan bazılarını araştırmacılara bir fikir vermesi maksadı ile burada zikredelim.

 • Turing Belleteni
 • Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi
 • Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Dergisi
 • Vakıflar Dergisi
 • Musiki Mecmuası
 • Sebilürreşâd Mecmuası
 • Kuvayı Milliye
 • Şehir ve Kültür Dergisi
 • İstanbul Bültenleri
 • Haliç Dergisi
 • Tarih Toplum Dergisi
 • Belgelerle Türk Tarihi Dergisi
 • Popüler Tarih Dergisi

Arşivimizde, yaklaşık 10.000 fotoğraftan oluşan Eyüp fotoğrafları koleksiyonu bağış ve alımlarla zenginleşecektir.
Yine Eyüp ile alakalı hali hazır, kadastral harita ve koruma amaçlı tüm planlar pdf olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.