EYÜP SULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ KENT ARŞİVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KULLANICILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU USUL VE ESASLAR

  1. EYSAM Kent Arşivi Kütüphanesinde ve Arşivinde araştırma yapmak isteyen kullanıcılar Kullanıcı Başvuru Formu’nu doldurup imzalamakla yükümlüdür.
  2. Kütüphane ve arşiv materyalleri ödünç verilmez. Ancak araştırmacılar, istedikleri belge ve materyalin fotokopisini, çıktısını veya digital olarak alabilirler. Kullanıcılar, temin etmek istedikleri sayfa adeti üzerinden kurumca belirlenmiş olan sayfa başı fotokopi çekim bedeli tahsil edilir. Bunun karşılığında kendilerine fatura kesilir.
  3. Araştırma ve inceleme, ilke olarak arşiv malzemesinin dijital kopyası üzerinden yapılır. Kullanıcı, EYSAM Kent Arşivine gelerek araştırma salonunda bulunan intranet ağı üzerinden erişebilme imkanına sahiptirler. Bununla birlikte, dijital kopyanın sağlanamaması halinde arşiv malzemesi fiziksel olarak incelemeye uygun ise araştırma ve inceleme arşiv malzemesinin aslı üzerinden de yapılabilir.
  4. EYSAM Kent Arşivindeki materyallerin izinsiz fotoğrafı çekilemez.
  5. Yukarıdaki şartlardan birinin ihlali halinde çalışma durdurulur.
  6. Merkez, arşivde bulunan belirli bir koleksiyon ya da materyalin kullanımına kısıtlama getirebilir. Kataloglarda kayıtlı bulunsa dahi, işlem gören veya onarıma alınmış arşiv malzemesi bu işlemler bitene kadar kullanıcılara verilemez.
  7. Kullanıcılar çalışmalarında kullanmak üzere talep edecekleri arşiv materyali için Materyal Talep Formu’nu doldurup imzalamakla yükümlüdür.
  8. Talep edilen arşiv materyalinin bir fon ya da koleksiyon oluşturmaya yetecek miktarda olması durumunda kullanıcıya bu materyallerin ancak üçte birinin dijital kopyası ya da fotokopisi verilir. Kullanıcı verilmeyen diğer materyalleri EYSAM Kent Arşivinde inceleyebilir. Bu kural zamanla sınırlı değildir.
  9. Kullanıcılar bu usul ve esaslara uymayı ve Bilgi ve Belge Yöneticisi ile Kütüphanecinin materyalin zarar görmemesi için belirleyeceği kopya ve çoğaltım yöntemini kabul edeceğini taahhüt eder.