Kent arşivlerinin en önemli kaynaklarından biri de o kentte yaşayanlar veya geçmişte yaşamış olanlardır. EYSAM Eyüp Sultan'ın belleği olma iddiası ile yola çıktı. Eyüplü ailelerin ellerindeki fotoğraf albümleri, aile fertleri tarafından tutulmuş günlükler, bir okul diploması veya karne, bir sinema bileti vb. bir çok obje aslında hiç te tahmin edemeyeceğimiz kapıları açabilir bize. EYSAM olarak diyoruz ki, Eyüplü hemşehrilerimizin yapacağı yukarıda saydığımız objelerden başka Eyüp'ten bir haber bir ses bir nefes ulaştıran kitap, dergi plak video film, film – konser - gösteri afişi gibi daha pek çok ürünün bağışı ile belleğimizi güçlendirecek ve geleceğe daha sağlam, güçlü bir kent belleği bırakabileceğiz.

Eyüplü olan, Eyüp'te doğan, Eyüp'e gönül veren, Eyüp ve Eyüplüler için hizmet eden ve kentimiz de bir seda bırakan herkesin ellerinde bulunan her türlü belge ve resmin orijinal veya dijital bir örneğini bağışlamaları en büyük arzumuzdur.

EYSAM'a bağışta bulunan her bağışçının adı mutlaka arşivimizde kaydedilerek yaptığı katkının diğer kullanıcılar tarafından da bilinmesi ve kaynak kullanımında kayıtlara geçmesi sağlanacaktır.

EYSAM, ailelerin kuşaktan kuşağa aktardığı görsel ve belgesel kaynağı, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak dijital ortama aktarmakta ve kentin geçmişine ışık tutmaktadır. Eyüp'ün geçmişten getirdiği tarihi ve kültürel birikimini yansıtmak ve kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla elinde Eyüp ile ilgili her tür bilgi, belge ve resim bulunan tüm bağış severleri, EYSAM’a katkı yapmaya davet ediyoruz.