EYÜP

Neredeyse İstanbul'un ilk kurulacağı yer olacakken bu özelliği Sarayburnuna kaptıran Eyüp; asırlar boyunca İmparatorluklar için ziyaretgah, mesire alanı, sayfiye yeri, musikinin, sinemanın, çiçekçiliğin, bostanların, daha sonra sanayinin vb. pek çok şeyin merkezi olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli yerleşim alanlarından olan Eyüp Sultan, İmparatorluğun İstanbul'da kurulan ilk Türk yerleşmesi olma özelliğine sahiptir. Osmanlı şehrinin güzel ve hala özelliklerini koruyabilen bilen bir örneğidir. Araştırılmakta, araştırılacak, geleceğe aktarılacak özellikleri ile vaz geçilmezdir, uniktir.

Bu çağlara damgasını vurmuş yerleşmenin hakettiği gibi geleceğe taşınması daha iyi tanınması ve dolayısı ile daha çok araştırılması ile mümkündür.

Bu konuda araştırmalar yapmak, araştırmacılara yardım etmek, destek vermek, yayınlar oluşturmak veya sunulan yayın önerilerini Danışma Kurulu'nda değerlendirerek uygun bulunanları yayınlamak ve kamuoyu ile paylaşmak EYSAM'ın ana hedefleri arasındadır.

Arşivimiz ve kütüphanemizde araştırmacıların kullanımına sunulan yayın, belge, kitap, fotoğraf, harita vb. ürünler bağış ve yeni alımlar ile gelişecektir.

EYSAM 'da ayrıca;

  • İSTANBUL
  • TARİHİ KENTLER
  • TARİH
  • MUSİKİ
  • TASAVVUF
  • EYÜPTE YAŞAMIŞ VEYA EBEDİ İSTİRAGAHI OLARAK EYÜP SULTANI SEÇEN SANATÇILAR, YAZARLAR VE ONLARA AİT ESERLER
  • ESKİ FOTOĞRAFLAR,
  • HARİTALAR
  • PLANLAR

Eyüp’teki tüm korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarına ait kurul kararları, projeleri'de pdf olarak araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır.