Türk Sanat Tarihinin duayenlerinden, Geleneksel Türk El Sanatları konusunda önemli araştırmalara imza atmış, Eyüp Sultan Sempozyumları için vazgeçilmez olan Prof. Dr. Hatice Örcün Barışta, yaptığı kazı çalışmaları ile Eyüpsultan çeşme ve türbeleri tarihine de ışık tutmuştur.

Yaptığı çalışmalar için Türk Sanat Tarihi’nde önemli biz iz bırakan H. Örcün Barışta, 16 ağustos 2017 tarihinde aramızdan ayrıldı. Onu rahmetle anarken, Eyüpsultan ile olan bağını anlatmak istedik.

Türk El Sanatları, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, Türk İşleme Sanat Tarihi ve tarihi İstanbul çeşmelerini analiz eden bir dizi kitap Prof. Dr. H. Örcün Barışta'nın yayınlanan eserleri arasındaydı.

Prof. Dr. H. Örcün Barışta'nın yayın ve araştırmalarının yanısıra imza attığı pek çok makale ve dergi yazıları bulunuyordu.

EyüpSultan Sempozyumları’ndaki tebliğleri

Prof. Dr. H. Örcün Barışta biyografisi

İstiklal Savaşı Adana Cephesi Komutanı ve İlk Mebuslardan Sinan Tekelioğlu’nun kızı olan Prof. Dr. H. Örcün Barışta, 1942 yılında Adana’da doğdu. Ilk, orta ve lise öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’nden “16. Yüzyıla Ait Bitkisel Bezemeli Bohçalar" konulu master tezinden sonra aynı üniversitede “16. Yüzyıldan bu yana Türk Saray ve Saray Dışı İşlemeleri Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar" konulu teziyle sanat tarihi doktoru ünvanı aldı.doçenti olduktan sonra 1988 yılında profesörlüğe yükseldi.

Meslek hayatına 1970 yılında Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretmen olarak başladı.

1982-1983 / 1987-1988 yıllarında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Başkanı,

1986-1988 yıllarında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Başkanı,

1988-1989 yıllarında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü Başkanı,

1989 yılında Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı olarak görev yaptı.

1992-1999 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

1992 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümüne profesör ve Bölüm Başkanı olarak atandı .2001yılına kadar bölüm başkanlığına devam etti.

1992 yılında Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı oldu. Bu görevi 2003 yılına kadar sürdürdü.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne Profesör olarak atandı. 2009 Eylül ayında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden emekli oldu.

Çok sayıda yayın ve araştırmalarının yanısıra, 1983 yılında 44. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne Gazi Eğitim Fakültesi’ni temsilen seçici kurul üyeliği, 1986 yılında 1.Türk Süsleme Sanatları Jürisine Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen seçici kurul üyeliği yaptı.

1985 yılında Atatürk Yüksek Kurulu Atatürk Barış Ödülü Rozet ve Plaket yarışması jürisinde Atatürk Yüksek Kurulu danışmanı olarak çalıştı. 1986 yılında Başbakanlık Devlet Nişan ve Madalya Jürisinde seçici kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Anıtı Yarışmasında seçici kurul üyesi olarak görev aldı.

1985 yılında Sofya’da yapılan 23. Unesco Genel Konferansında Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen danışmanlık yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce verilen Sanat Eserleri Yayın Danışma Kurulu Üyeliği, Fikir ve Sanat Eserleri Dairesince verilen Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Teknik Bilim Kurulu Üyeliği ile 1987-1990 yıllarında Trabzon ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulundu.

Unesco Milli Komisyonu Kültür Kolunda çalıştı. 1997 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna üye olarak atandı. Aynı kurulun başkanı olarak 2000 yılına kadar bu göreve devam etti.2002 yılında Folklor Araştırmaları Kurumundan 2001 Yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü aldı ve Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik ve Spor Kulübünden 2003 Maddi Folklor Ürünlerini Derleme Ödülü aldı.