Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Bölümü 3. Sınıf öğrencileri, “Bilgi
Yönetimi” dersi final ödevi olarak, dersin öğretim üyeleri Dr. S. Faber ve Dr. D. Zamantılı
Nayır yönetiminde, İstanbul’un Eyüp semtinde yüzyıllarca toprak, tahta ve deriden üretilen
ve sanayi dönemine kadar gelen Eyüp oyuncakçılığı ile ilgili bir çalışma yaptılar. Bu
çalışmanın sonucunda hazırlanan rapor Sayın Prof.Dr. Dilek Zamantılı Nayır tarafından
katılımcılara sunulacaktır.

EYSAM Akademik Buluşmalarının 8. olan bu toplantıya sizlerinde katılımı bize güç
verecektir.